שמאות מוקדמת - בדיקת טרום רכישה

טרם ביצוע עסקה במקרקעין מומלץ לבצע בדיקת טרום רכישה.

לפני רכישת נכס הכרחי לבצע שמאות מקרקעין לבדיקת הנכס בכדי להימנע מביצוע עסקה שעלולה להסב נזק כספי לרוכש. כחלק מהבדיקות הנערכות בשומת טרום רכישה, בין היתר, נבדק המצב התכנוני בנכס, המצב המשפטי, זכויות הבניה הקיימות, מצב הרישוי, חריגות הבניה בנכס ואפשרות התאמתם או אי התאמתם להיתר, צווי הריסה ועוד. בדיקות אלו הכרחיות לפני קבלת משכנתא מהבנק.

שמאי מקרקעין מזכרת בתיה, שמאי מקרקעין רחובות, שמאי מקרקעין תל אביב, שמאי מקרקעין ירושלים, שמאי מקרקעין רמת גן, שמאי מקרקעין גבעתיים, שמאי מקרקעין אשדוד, שמאי מקרקעין אשקלון, שמאי מקרקעין נס ציונה, שמאי מקרקעין רמלה, שמאי מקרקעין לוד, שמאי מקרקעין יבנה