המשרד מספק ללקוחותיו מגוון שירותים בעולם שמאות המקרקעין, ומתמחה בין היתר, בתחומים הבאים:

התחדשות העירונית

בדיקות כדאיות וניתוחים כלכליים לפרויקטים תמ"א 38 ופינוי בינוי

חוות דעת לעניין ניקוד דירות

הכנת חוות דעת שמאית במסגרת הגשת התנגדות

חוות דעת מומחה לבתי משפט

היטלי השבחה

ערעור על שומות רשות מקרקעי ישראל

  • שירות בכל חלקי הארץ