חוות דעת לבית משפט

שומת מקרקעין הנה מרכיב חיוני בהליכים בבית המשפט.

חוות דעת שמאית לבית משפט עשויה להידרש במגוון נושאים כדוגמת: אומדן דמי שכירות ראויים לנכס, שווי שוק של נכס במקרים של פירוק שיתוף בין בני זוג או בין שותפים עסקיים, אומדן פגיעה בשווי המקרקעין - פגיעה בשווי הנכס בשל ליקוי בניה, או בגין אישור תכנית.

חוות דעת לבית משפט הינה חוות דעת אשר מצריכה מדויקות, בקיאות בחקיקה, עבודה מול תקנים וקווים מנחים והסברים מפורטים.

בסופו של דבר לאופן בו השופט מתרשם מחוות הדעת שהוגשה לפניו וגם מהשמאי עצמו, הכשרתו, השכלתו ונסיונו קיים משקל רב ומכריע בתיק. לפיכך, מומלץ לבחור בשמאי בעל ניסיון בהגשת חוות דעת מומחה לבית המשפט וכן בהופעה בבתי משפט. והרי שמטרת חוות הדעת היא שבית המשפט יאמץ אותה ואת מסקנותיה במסגרת פסק הדין, ולפיכך חוות דעת שמאית חייבת להיות ערוכה בצורה מקצועית ומנומקת ולהוביל את הקורא כך שהמצג יהיה ברור לו לחלוטין, תוך התייחסות לכל הסוגיות הרלוונטיות הקשורות לנכס המוערך.

חוות דעת לבית משפט, מומחה מטעם בית משפט, שמאי בית משפט