הערכות שווי לנכסי מקרקעין

הערכת שווי למגוון נכסים - משרדי עורך ומבצע הערכות שווי לכל סוגי נכסי המקרקעין, לרבות הערכות שווי לדירות ובתי מגורים צמודי קרקע, נחלות, מגרשים, נכסים מסחריים, משרדים ועוד.

הערכות שווי לצורך בטוחה למתן אשראי (תקן 19) - משרדי עורך ומבצע הערכות שווי לכלל סוגי הנכסים לצורך העמדת נכס כבטוחה לאשראי. הערכות השווי נערכות על פי עקרונות תקן 19 הקובע את רמת הפירוט המזערית בשומות מקרקעין המיועדות להצעת זכויות במקרקעין כבטוחה לאשראי שניתן ע"י בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון או כל גורם אחר המספק אשראי. נכסים נדל"ניים אלה יכללו לדוגמה, קרקעות לבניה, משרדים, נכסים מסחריים ועוד. הערכת השווי תשמש למטרות הלוואה למגוון צרכים שאינם משכנתא עבור דירה. 

חלוקה בין יורשים, שווי דירה, הערכת שווי.

שמאי מקרקעין מזכרת בתיה, שמאי מקרקעין רחובות, שמאי מקרקעין תל אביב, שמאי מקרקעין ירושלים, שמאי מקרקעין רמת גן, שמאי מקרקעין גבעתיים, שמאי מקרקעין אשדוד, שמאי מקרקעין אשקלון, שמאי מקרקעין נס ציונה, שמאי מקרקעין רמלה, שמאי מקרקעין לוד, שמאי מקרקעין יבנה