דוחות אפס / בדיקת כדאיות כלכלית ופיקוח פיננסי לפרויקטים

דוח אפס הינו דוח כלכלי הנערך על ידי שמאי מקרקעין ומיועד בדרך כלל ליזמי הפרויקט ולגופים המספקים אשראי וליווי פיננסי לפרויקטים. דוח אפס הוא התוכנית הכלכלית של הפרויקט ולכן, במסגרתו מוערכות גם עלויות הפרויקט אל מול התקבולים הצפויים ממנו - כלומר הכדאיות הכלכלית של הפרויקט, עוד טרם ביצועו בפועל. מעבר לנושא העלויות והתקבולים, הדוח מכיל ניתוח מפורט ביותר של הפרויקט כולו לרבות היבטים הנדסיים, קנייניים, תכנוניים וכלכליים. הדוח בוחן את הפרויקט בנקודת "אפס" (ומכאן שמו)- קרקע ריקה או מבנה/ים המיועד/ים לפינוי-בינוי או להריסה. 

שמאי מקרקעין מזכרת בתיה, שמאי מקרקעין רחובות, שמאי מקרקעין תל אביב, שמאי מקרקעין ירושלים, שמאי מקרקעין רמת גן, שמאי מקרקעין גבעתיים, שמאי מקרקעין אשדוד, שמאי מקרקעין אשקלון, שמאי מקרקעין נס ציונה, שמאי מקרקעין רמלה, שמאי מקרקעין לוד, שמאי מקרקעין יבנה