תפקיד השמאי בפרויקטים של פינוי בינוי הינו מכריע הן מבחינת הדיירים והן מבחינת היזם.
לשמאי דיירים מספר תפקידים חשובים וקריטיים כשומר על האינטרסים של הדיירים כגון:
  •  ניתוח ההתכנות הכלכלית של מיזמי פינוי-בינוי לצורך בחינת עמידת היזם בהצעתו.
  • ניקוד הדירות הקיימות והעתידיות על מנת לשמור על יחסיות ואיזון, ושמירה על תהליך שקוף ומקצועי.
  • אומדן דמי שכירות ראויים - תשלומים הצפויים להתקבל בתקופת הפינוי.
  • אומדן גובה הערבויות מהבנקים לפי שווי הדירה החדשה.
כל זאת טרם הליך פינוי ותחילתן של העבודות בפועל.
למשרדי ניסיון בתחום ההתחדשות העירונית, עריכת דוחות אפס ובדיקת כדאיות כלכלית, אומדן דמי שכירות וערבויות בנקאיות וכן טבלאות ניקוד.
מוזמנים ליצור קשר לכל שאלה, נשמח לסייע

צור קשר
0526-625-623